Loader

Timeslotting

Timeslotting

Time Slotting is de mogelijkheid om klanten online tijdsloten te laten boeken. Hiermee kun je de klant een optimale gebruikerservaring bieden op het gebied van flexibiliteit.
Ook is het een voordeel dat een aantal handelingen in het planningsproces door de klant worden uitgevoerd wat een tijdsbesparing voor de planningsafdeling oplevert.
De klant kan zelf een afspraak moment kiezen dat goed uitkomt maar door de slimme planningsoptimalisatie komt dit moment ook uit voor jouw planning. Dat komt doordat de planningstool de werkelijke of verwachte werklast berekend over de dag en/of per regio.

 

Bied je klant flexibiliteit en bespaar tijd!

 

Voor allerlei diensten, zoals installatie, reparatie en onderhoud is het boeken van Time Slots inmiddels noodzaak geworden.
Vanuit onze ervaring zien we dat vooral consumenten het kiezen van tijdsloten op prijs stellen om een afspraak goed te kunnen afstemmen met alle andere (dagelijkse) bezigheden.

 

Meer weten over onze SPATIO Field Service Software? Neem contact met ons!

Demo aanvragen